PRZETARGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” mieszcząca się w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 • na remont 148 balkonów

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dn. 30.05.2024 do godz. 10.00 w sekretariacie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie zawierającej nazwę Oferenta i adnotacje „Oferta – dot. przetargu na Remont 148 balkonów

Specyfikacja Szczegółowych Warunków dostępnych na stronie internetowej: https://naskraju.pl/przetargi/ lub po kontakcie telefonicznym 22 643 99 18 lub mailowym sekretariat@naskraju.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” mieszcząca się w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 • Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i porządku części wspólnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”
 • części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z terenami zewnętrznymi

Termin złożenia ofert 15.05.2024 do godz. 11.00, otwarcie ofert 15.05.2024 godz. 11.15.

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22- 641-55-17, 535 303 302.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” mieszcząca się w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargu na: 

dot. montażu pochyli dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Kopcińskiego 16 klatka I.

Termin złożenia ofert 10.05.2024 do godz. 10.00, otwarcie ofert 10.05.2024 godz. 10.15.

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22-643-99-18.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” mieszcząca się w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargu na: 

Przetarg na dostosowanie windy w kl. 3 budynku przy ul. Polaka 3 do komunikacji osób niepełnosprawnych.

Termin złożenia ofert 09.05.2024 do godz. 10.00, otwarcie ofert 09.05.2024 godz. 10.15

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-857.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” mieszcząca się w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargu na: 

 1. Remont klatek schodowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” ul. Gutta 1, Gutta 2, Szolc – Rogozińskiego 15 w Warszawie.
 2. Termin złożenia ofert 26.04.2024 do godz. 10.00, otwarcie ofert 26.04.2024 godz. 10.15
 3. Wymagane jest do wniesienia wadium w wysokości 14 800 zł.
 4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w zaklejonej kopercie zawierającą nazwę Oferenta i opis Przedmiotu Zamówienia

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22- 641-55-17, 535 303 302.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” mieszcząca się w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargu na: 

 1. dot. wykonania kontroli okresowej obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1a i 1b oraz pkt. 3 ustawy Prawo budowlane w zakresie sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, a także instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

 2. Termin złożenia ofert 26.04.2024 do godz. 10.00, otwarcie ofert 26.04.2024 godz. 10.15.

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22- 641-55-17, 535 303 302.

Dokumentacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” mieszcząca się w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na: 

 1. Wymiany rozdzielni głównej i GLZ instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Kulczyńskiego 18 i Strzeleckiego 6 w zasobach SM „Na Skraju” w Warszawie.
 2. Termin złożenia ofert 25.04.2024 r. do godz. 11.oo, otwarcie ofert 25.04.2024 r. godz. 11.15

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22- 641-55-17, 535 303 302.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” mieszcząca się w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na: 

 1. Wykonanie remontu 148 balkonów w budynkach na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „ Na Skraju” w Warszawie.
 2. Termin złożenia ofert 22.04.2024 do godz. 10 tej, otwarcie oferty 22.04.2024 godz. 10.15
 3. Wymagane jest do wniesienia wadium w wysokości : część 1 – 30150,00 zł., część 2 -21350,00, Część 3 – 28800,00 zł.
  ŁĄCZNIE ZA WSZYSTKIE CZĘŚCI = 80300,00ZŁ.
 4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w zaklejonej kopercie zawierającą nazwę Oferenta i opis Przedmiotu Zamówienia

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22- 641-55-17, 535 303 302.

Przetarg unieważniony 29.04.2024.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” mieszcząca się w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 • Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i porządku części wspólnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”
 • części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z terenami zewnętrznymi

Termin złożenia ofert 23.04.2024 do godz. 11.00, otwarcie ofert 23.04.2024 godz. 11.15.

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22- 641-55-17, 535 303 302.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” mieszcząca się w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2024 roku kontroli okresowych obiektów budowlanych znajdujących się w zakresie Spółdzielnie Mieszkaniowej „Na Skraju” w zakresie sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

Wprowadzono drobne zmiany we SWIZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ - prosimy o zapoznanie się z wersjami po edycji.

Poniżej pełna specyfikacja oferty przetargu wraz z pełnym tekstem ogłoszenia

Przetarg został rozstrzygniety, wyniki przetargu w linku poniżej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” mieszcząca się w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy w 2024 wraz z odczytami w części budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

Wprowadzono zmianę w dokumencie SWIZ dotyczącą doprecyzowania godziny składania i otwarcia ofert.

Termin złożenia ofert 18.04.2024 do godz. 12.00, otwarcie ofert 18.04.2024 godz. 12.15.

Zakres prac obejmuję:

 1. Część montażowa - dostawa, montaż (wymiana) i dzierżawa wodomierzy ciepłej i/lub zimnej wody posiadających ważną pięcioletnią cechę legalizacyjną (liczoną od roku montażu - 2024) oraz zainstalowanie na nich modułów elektronicznych (nowych lub przeniesionych z obecnie zainstalowanych na wodomierzach) umożliwiających wykonanie zdalnych odczytów zużycia wody w lokalach mieszkalnych, użytkowych i usługowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz pawilonach usługowych.
 2. Część odczytowa - wykonanie dwa razy w roku (przez 5 lat) odczytów radiowych zamontowanych w 2024 roku wodomierzy indywidualnych, w terminach określonych przez Zamawiającego i przekazanie ich w formie elektronicznej kompatybilnej z system rozliczeniowym Zamawiającego, wraz z udostępnieniem Zamawiającemu możliwości sprawdzenia comiesięcznych, indywidualnych odczytów zużycia wody i informacją na temat: występowania przepływu wstecznego i ciągłej pracy wodomierza.

Wymagane jest do wniesienia wadium w wysokości 60 000 zł.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w zaklejonej kopercie zawierającą nazwę Oferenta i opis Przedmiotu Zamówienia.
Termin złożenia ofert 18.04.2024 do godz. 12.00, otwarcie ofert 18.04.2024 godz. 12.15. Szczegółowe informacje znajdują się w materiałach przetargowych dostępnych na stronie internetowej: https://naskraju.pl/ogloszenia/przetargi/ lub po kontakcie telefonicznym 22 643 99 18 lub mailowym na adres: sekretariat@naskraju.pl

S.M „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na:

 1. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej w wybranych budynkach mieszkalnych będących w zasobach SM „Na Skraju Termin złożenia ofert 24.04.2024 do godz. 10.00, otwarcie ofert 24.04.2024 godz. 10.15
 2. Wymagane jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł. za każdą część przedmiotu zamówienia
 3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w zaklejonej kopercie zawierającą nazwę Oferenta i opis Przedmiotu Zamówienia

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-742

Informacje o wynikach przetargu:

 

S.M „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na:

 1. Uszczelnienie wewnętrznej instalacji gazowej metodą polimeryzacji w wybranych budynkach wielorodzinnych znajdujących się w zasobach SM „Na Skraju”. Termin złożenia ofert 23.04.2024 do godz. 10.00, otwarcie ofert 23.04.2024 godz. 10.15
 2. Wymagane jest do wniesienia wadium w wysokości 70 000 zł.
 3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w zaklejonej kopercie zawierającą nazwę Oferenta i opis Przedmiotu Zamówienia

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-742

S.M „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na:

 1. Uporządkowanie instalacji teletechnicznych wraz z montażem nowych listew PCV dla instalacji operatorów TV, Orange i innych w budynku mieszkalnym przy ul. Polaka 3

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-742

S.M „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na:

 1. Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polinezyjska 2 w Warszawie z przebudową instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z zestawem hydroforowym na cele przeciwpożarowe oraz socjalnobytowe i budową instalacji elektrycznej zasilającej zestaw hydroforowy dla celów pożarowych i socjalnobytowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polinezyjskiej 2 w Warszawie.”
 2. Termin złożenia ofert 12.04.2024 do godz. 10.00, otwarcie ofert 12.04.2024 godz. 10.15
 3. Wymagane jest do wniesienia wadium w wysokości 12 000 zł.
 4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w zaklejonej kopercie zawierającą nazwę Oferenta i opis Przedmiotu Zamówienia

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-742

Wymiany dźwigu osobowego w budynku przy ul. Grzegorzewskiej 6 klatka I

Termin złożenia ofert 02.04.2024 do godz. 10.00, otwarcie ofert 02.04.2024 godz. 10.15
Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/
lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-857.

Informacja o wynikach przetargu:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” z siedzibą w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2024 roku kontroli okresowych obiektów budowlanych znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

Termin złożenia ofert 28.03.2024 do godz. 12.00, otwarcie ofert 28.03.2024 godz. 12.15.
Szczegółowe informacje znajdują się w materiałach przetargowych dostępnych na stronie internetowej: https://naskraju.pl/przetargi lub po kontakcie mailowym na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22-643-99-18, 730-003-142.

Remont klatek schodowych od nr 5 do 10 w budynku w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 7. Termin złożenia ofert 15.2.2024 do godz. 12.00, otwarcie ofert 15.2.2024 r. godz. 12.15 Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: r.rosinski@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-825 lub 730-003-962.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” z siedzibą przy ul. Kulczyńskiego 14 w Warszawie zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie zasobów Spółdzielni w roku 2024

CZYTAJ WIĘCEJ >

S.M „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na:
Uporządkowanie instalacji teletechnicznych wraz z montażem nowych listew PCV dla instalacji operatorów TV, Orange i innych w budynku mieszkalnym przy ul. Polaka 3 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”
Termin złożenia ofert 03.01.2024 r. do godz. 11.00, otwarcie ofert 03.01.2024 r. godz. 11.15
Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowejhttps://naskraju.pl/przetargi/lub mailowo na adres:sekretariat@naskraju.pltel. 22-643-05-23, 730-003-825 lub 730-003-962.

ARCHIWUM

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” mieszcząca się w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na: 

 • Remont klatek schodowych od nr 1 do 6 w budynku w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 7.

Termin złożenia ofert 28.12.2023 do godz. 12.00, otwarcie ofert 28.12.2023 r. godz. 12.15

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres:  r.rosinski@naskraju.pl  tel. 22-643-05-23, 730-003-825 lub 730-003-962.

S.M „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na:
Uporządkowanie instalacji teletechnicznych wraz z montażem nowych listew PCV dla instalacji operatorów TV, Orange i innych w budynku mieszkalnym przy ul. Polaka 3 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”
Termin złożenia ofert 03.01.2024 r. do godz. 11.00, otwarcie ofert 03.01.2024 r. godz. 11.15
Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowejhttps://naskraju.pl/przetargi/lub mailowo na adres:sekretariat@naskraju.pltel. 22-643-05-23, 730-003-825 lub 730-003-962.

S.M „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na:

1. Remont klatek schodowych od nr 1 do 6 w budynku w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 7.
Termin złożenia ofert 28.12.2023 do godz. 12.00, otwarcie ofert 28.12.2023 r. godz. 12.15

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: r.rosinski@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-825 lub 730-003-962.

Rozstrzygnięcie

Wymianę istniejących układów stabilizacji ciśnienia na naczynia wzbiorcze przeponowe z membraną wymienną lub niewymienną wewnątrz zbiornika typu Reflex w pomieszczeniach węzłów cieplnych w 29 budynkach mieszkalnych

 1. Ogłoszenie
 2. informacje dot. pojemności naczyń wzboiorczych
 3. SIWZ

Zamawiający dopuszcza stosowanie naczyń z niewymienną membraną typu N

 1. Załącznik
 2. Załącznik
 3. Załącznik
 4. Załącznik
 5. Załącznik
 6. Załącznik
 7. Załącznik
 8. Załącznik
 9. Załącznik
 10. Załącznik

S.M „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg na:

1. Wymianę opraw oświetlenia terenu w osiedlach I, II, III, IV i V, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” w Warszawie. Termin złożenia ofert 26.10.2023 r. do godz. 11.00, otwarcie ofert 26.10.2023 r. godz. 11.15

Wymiana opraw oświetlenia terenu w osiedlach I, II, III, IV i V, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” w Warszawie

Wymiana wentylatorów dachowych na budynku przy ul. Polaka 1

Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Polinezyjskiej 1 - ETAP 1. Termin złożenia ofert 07.08.2023 do godz. 9.00, otwarcie ofert 07.08.2023 godz. 10.00

 

Remont instalacji elektrycznej w budynku przy  ul. Grzegorzewskiej 2 - ETAP 1,2,3. Termin złożenia ofert 07.08.2023 do godz. 9.00, otwarcie ofert 07.08.2023 godz. 9.30
Wymiana wentylatorów dachowych w budynku przy ul. Polaka 1 w Warszawie.
Termin złożenia ofert 13.07.2023 r. do godz. 11.00, otwarcie ofert 13.07.2023 r. godz. 11.15
Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-825 lub 730-003-962.
 
S.M „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na: 
 1.  Remont instalacji elektrycznej w budynku przy
  ul. Grzegorzewskiej 2 - ETAP 1,2,3.
  Termin złożenia ofert 23.06.2023 do godz. 11.30, otwarcie ofert 23.06.2023 godz. 12.00
 1. Remont instalacji elektrycznej w budynku przy
  ul. Polinezyjskiej 1 - ETAP 1.
  Termin złożenia ofert 23.06.2023 do godz. 11.30, otwarcie ofert 23.06.2023 godz. 12.30

S. M. „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg na:

Wykonanie projektów na dostosowanie ośmiu budynków  w Warszawie  do obowiązujących przepisów przeciw-pożarowych w oparciu o ekspertyzy Zamawiającego

Termin złożenia ofert 9.05.2023r. do godz. 12.00.

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo w sekretariacie Spółdzielni tel. 730003825 lub (22)6434165.

SM „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg na:

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i porządku części wspólnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”
- części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z terenami zewnętrznymi

Termin złożenia ofert 05.04.2023 do godz. 11.00, otwarcie ofert 05.04.2023 godz. 11.15

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej
https://naskraju.pl/przetargi/
lub mailowo na adres:
sekretariat@naskraju.pl
tel. 22-643-41-65, 535 303 302.

 

„Zmiana w przetargu „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymiany istniejących naczyń wzbiorczych na nowe naczynie wzbiorcze przeponowe z membraną wymienną wewnątrz zbiornika typu Reflex wraz z wymianą zaworu bezpieczeństwa na instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach węzłów cieplnych w 29 budynkach mieszkalnych”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” zmienia w załączniku numer 1 pozycję numer 27:

 • Usuwa się Kopcińskiego 8,
 • Wprowadza się Nugat 8.

Pozostałe warunki bez zmian.”

Pliki do pobrania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg na :
Wykonanie robót remontowych tarasów wraz z murkami przy budynkach ul. Szolc-Rogozińskiego 3 i 4 Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”. Termin złożenia ofert 02.03.2023r. godz. 13.00

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na :

Wykonanie robót brukarskich na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” w Warszawie. Termin złożenia ofert 02.03.2023 r. do godz. 12.00

Przetarg nieograniczony na „Wymiana- przedłużenie rur kanalizacji wywiewnej z rur PCW o śr. DN 110/75mm od mieszkań na ostatniej kondygnacji poprzez stropodachy i ponad kominy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Gutta 1,2; Kulczyńskiego 4,5,6,7; Polinezyjska 2,7; Szolc Rogozińskiego 11,17,21 w Warszawie.”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę „Wymiana- przedłużenie rur kanalizacji wywiewnej z rur PCW o śr. DN 110/75mm od mieszkań na ostatniej kondygnacji poprzez stropodachy i ponad kominy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Gutta 1,2; Kulczyńskiego 4,5,6,7; Polinezyjska 2,7; Szolc Rogozińskiego 11,17,21 w Warszawie

Termin złożenia ofert: 06.03.2023 r. do godz.11.00

Termin otwarcia ofert: 06.03.2023 r. do godz.11.15


Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie na adres:w.nalezyty@naskraju.pl lub nr tel. 730 003 742.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymiany istniejących naczyń wzbiorczych na nowe naczynie wzbiorcze przeponowe z membraną wymienną wewnątrz zbiornika typu Reflex wraz z wymianą zaworu bezpieczeństwa na instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach węzłów cieplnych w 29 budynkach mieszkalnych.”

Termin złożenia ofert: 27.02.2023 r. do godz.10.00

Termin otwarcia ofert: 27.02.2023 r. do godz.10.15


Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie na adres:s.dabrowska@naskraju.pl lub nr tel. 730 003 142.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

Przetarg nieograniczony na

Dostosowanie budynku do wymogów dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kopcińskiego 16 klatka I i II  z podziałem na dwa zadania:

Zadanie nr 1 – Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku ul. Kopcińskiego16 klatka 1

Zadanie nr 2 – Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem przy budynku ul. Kopcińskiego16 klatka 2

Termin złożenia ofert: 23.02.2023 r. do godz.11.00

Termin otwarcia ofert: 23.02.2023 r. do godz.11.15


Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie na adres:r.rasinski@naskraju.pl lub nr tel. 730 003 962.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na remont dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kulczyńskiego 24 klatka IV.

Termin złożenia ofert: 02.03.2023 r. do godz.12.00

Termin otwarcia ofert: 02.03.2023 r. do godz.12.15


Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie na adres:p.szczepanski@naskraju.pl lub nr tel. 730 003 857.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

SIWZ – Dokumenty do pobrania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na remont 159 balkonów w piętnastu budynkach na terenie SM „Na Skraju”.

Termin złożenia ofert: 23.02.2023 r. do godz.12.00

Termin otwarcia ofert: 23.02.2023 r. do godz.12.15


Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie na adres:p.uminski@naskraju.pllub nr tel. 730 003 825.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

SIWZ – Dokumenty do pobrania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na montaż budek dla ptaków.

Termin złożenia ofert: 10.02.2023 r. do godz.12.00

Termin otwarcia ofert: 10.02.2023 r. do godz.12.15


Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie na adres:p.uminski@naskraju.pllub nr tel. 730 003 825.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

SIWZ – Dokumenty do pobrania