• (22)643-41-65
 • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

 • Sekretariat (22) 643-41-65
 • Awarie (22) 643-22-28
 • Eksploatacja (22) 641-55-17
 • sekretariat@naskraju.pl

Kontakt

 • Robert Poszwiński
  Prezes Zarządu
  22 643-41-65
 • Lidia Wojciechowska
  Wiceprezes Zarządu
  22 643-41-65
 • Andrzej Sobich
  Główny Księgowy
 • Sekretariat
  22 643-41-65

Pion Finansowo-Księgowy
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • Gł.Księgowa Pełnomocnik Zarządu
  (22) 643-29-60
  119
  8
 • Z-ca Głównej Księgowej
  (22) 644-66-34
  128
  3
 • Spec. ds. czynszów
  (22) 643-99-14
  114
  9
 • Spec.ds.rozliczeń mediów
  (22) 641-13-01
  131
  8a
 • Spec.ds. ewidencji kosztów inwestycji
  (22) 643-37-75
  132
  3
 • Spec.ds. czynszów lokali użytkowych
  (22) 641-52-01
  117
  8b
 • Spec.ds.inwentury i rozliczeń
  (22) 641-52-01
  117
  8b
 • Spec.ds.księgowości
  (22) 643-82-21
  126
  3


Pion Członkowsko-Lokalowy
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • Kierownik Działu
  (22) 643-99-17
  135
  7
 • Spec.ds.wkładów i udziałów
  (22) 643-99-17
  118
  6
 • Spec.ds.lokali mieszkalnych
  (22) 643-99-17
  118
  7
 • Specjalista ds. lokali użytkowych i gospodarki
  (22) 643-99-17
  116
  5
 • Spec. ds. mieszkaniowych
  (22) 643-99-17
  116
  5
 • Spec.ds. mieszkaniowych i przekszt. własn.
  (22) 643-99-17
  120
  7

Pion Eksploatacji
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • Kierownik Działu
  (22) 641-55-17
  134
  18b
 • Administrator enklawy I
  ul. Polinezyjska
  (22) 641-55-17
  121
  18c
 • Administrator enklawy II
  ul Magellana,
  Strzeleckiego, Teligi
  (22) 641-55-17
  122
  18a
 • Administrator enklawy III
  ul.Kulczyńskiego, B. Polaka
  (22) 641-55-17
  121
  18c
 • Administrator enklawy IV
  ul. Szolc-Rogozińskiego, M. Grzegorzewskiej
  (22) 641-55-17
  121
  18c
 • Administrator enklawy V
  ul. Ciszewskiego, Gutta,
  Kopcińskiego, Nugat, Przybylskiego
  (22) 641-55-17
  122
  18a
 • Mistrz grupy zieleni
  (22) 641-55-17
  121
  18c
 • Spec.ds.
  eksploatacji dźwigów osob.
  (22) 641-48-50
  141
  10

Pion Techniczny
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • Kierownik Działu
  (22) 643-05-23
  138
  29
 • Inspektorzy ds.technicznych
  (22) 643-05-23
  125
  28
 • Insp.nadzoru
  robót sanitarnych
  (22) 643-05-23
  138
  29
 • Insp.nadzoru
  robót elektrycznych
  (22) 643-05-23
  138
  29
 • Specjalista ds. kosztorysów
  (22) 643-05-23
  138
  29

Pion Ogólny
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • St. spec.ds.
  pracowniczych,
  szkoleń i rachuby
  (22) 643-99-18
  115
  16
 • Specjalista ds.
  gruntów i przekształceń
  wlasnościowych
  (22) 643-18-27
  123
  17
 • Specjalista ds.
  BHP i OC
  (22) 643-99-17
  127
  5
 • Specjalista ds. przeciwpożarowych
  (22) 643-99-17
  127
  5
 • Insp.nadzoru
  robót sanitarnych
  (22) 643-05-23
  138
  29
 • Kancelaria Prawna – Ratio-Lex – Radca prawny Agnieszka Stec-Bielak
  (22) 643-99-17
  127
  5
 • Koordynator procesu inwestycyjnego
  (22) 643-18-27
  123
  17

Pion Samorządowo-organizacyjny
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • Spec.ds.
  samorządowo-organizacyjnych
  (22) 641-48-50
  129
  11
 • Spec.ds.
  samorządowo-organizacyjnych
  (22) 641-48-50
  137
  10
 • Organizator działalności kulturalno-oświatowej
  (22) 644-86-46
  Klub
  ul. Nugat 4

Punkt zgłaszania awarii
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • (22) 643-22-28
  15

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014