• (22)643-41-65
 • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

 • Sekretariat (22) 643-41-65
 • Awarie (22) 643-22-28
 • Eksploatacja (22) 641-55-17
 • sekretariat@naskraju.pl

Kontakt

  • Robert Poszwiński
   Prezes Zarządu
   22 643-41-65
  • Dariusz Zielonka
   Zastępca Prezesa Zarządu
   22 643-41-65
  • Andrzej Sobich
   Główny Księgowy
 • Sekretariat
  22 643-41-65

Pion Finansowo-Księgowy
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • Główny Księgowy
  (22) 643-29-60
  119
  8
 • Spec. ds. księgowości
  (22) 644-66-34
  128
  9
 • Spec.ds.rozliczeń mediów
  (22) 641-13-01
  131
  8a
 • Spec. ds. czynszów
  (22) 643-99-14
  114
  3
 • Spec. ds. czynszów lokali użytkowych + czynsze lokali mieszkalnych
  (22) 643-99-14
  130
  3
 • Spec.ds.inwentury i rozliczeń
  (22) 641-52-01
  117
  8b
 • Spec.ds. wkładów i udziałów członkowskich
  (22) 643-99-14
  120
  3


Pion Członkowsko-Lokalowy
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • Spec.ds. członkowskich
  (22) 643-99-17
  135
  7
 • Spec.ds. członkowskich
  (22) 643-99-17
  118
  7
 • Specjalista ds. lokali użytkowych i gospod.
  (22) 643-99-17
  116
  5

Pion Eksploatacji
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • Kierownik Działu
  (22) 641-55-17
  134
  18b
 • Mistrz grupy zieleni
  (22) 641-55-17
  122
  18c
 • Administrator osiedla III,
  ul. Kulczyńskiego, B. Polaka
  Strzeleckiego, Teligi
  (22) 641-55-17
  121
  18c
 • Administrator osiedla IV
  ul. Szolc-Rogozińskiego, Grzegorzewskiej
  (22) 641-55-17
  121
  18c
 • Administrator osiedla I
  ul. Polinezyjska
  (22) 641-55-17
  121
  18c
 • Administrator osiedla II
  ul Magellana,
  Strzeleckiego, Teligi
  (22) 641-55-17
  122
  18a
 • Administrator osiedla V
  ul. Ciszewskiego, Gutta, Nugat
  Kopcińskiego, Przybylskiego
  (22) 641-55-17
  142
  18c

Pion Techniczny
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • Inspektor ds.technicznych
  (22) 643-05-23
  125
  28
 • Inspektor nadzoru robót budowlanych
  (22) 643-05-23
  125
  29
 • Inspektor ds. technicznych
  (22) 643-05-23
  138
  29
 • Insp. nadzoru robót elektrycznych
  (22) 643-05-23
  138
  29
 • Insp. nadzoru robót sanitarnych
  (22) 643-99-18
  115/126
  16

Pion Ogólny
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • St. spec.ds.
  pracowniczych,
  szkoleń i rachuby
  (22) 641-48-50
  141
  11
 • Specjalista ds. gruntów i przekształceń własnościowych
  (22) 643-18-27
  123
  17

Pion Samorządowo-organizacyjny
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • Spec.ds.
  samorządowo-organizacyjnych
  (22) 641-48-50
  129/137
  10
 • Sekretarka
  (22) 643-41-65
  111
  4
 • Klub Nugat 4
  (22) 644-86-46
  Klub
  ul. Nugat 4

Punkt zgłaszania awarii
 • Stanowisko
  Telefon
  Nr wew.
  Nr Pokoju
 • (22) 643-22-28
  15

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014