Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza (RN) Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. W jej skład nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.  Kadencja trwa 3 lata. Członków wybiera Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat. Ze swojej działalności składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu

Skład Rady Nadzorczej SM „Na Skraju”. Kadencja 2023-2025

 • Przewodnicząca Rady Nadzorczej- Małgorzata Miśkowiec
 • Zastępczyni Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Hanna Gutowska
 • Sekretarz Rady Nadzorczej – Ewa Kochanowska-Sawicki
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Mincewicz
 • Przewodniczący Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi – Andrzej Lewandowski

Komisja Rewizyjna:

Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej w składzie:

 • Stanisław Mincewicz – Przewodniczący KR
 • Hanna Gutowska;
 • Małgorzata Miśkowiec;
 • Ewa Kochanowska-Sawicki;
 • Artur Miśkiewicz;
 • Barbara Chmurzyńska;
 • Aleksandra Cwalina

Komisja Rewizyjna:

Powołuje się Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w składzie:

 •  Andrzej Lewandowski – Przewodniczący Komisji GZM
 • Przemysław Wojtczak;
 • Robert Sasor;
 • Dariusz Książek;
 • Agnieszka Słowik-Pawelec;
 • Artur Bazydło; 
 • Tomasz Zając.

Osiedle nr I

Osiedle nr IV

 • Przemysław Wojtczak
 • Aleksandra Cwalina
 • Artur Bazydło
 • Hanna Gutowska
 • Robert Sasor
 • Tomasz Zając

Osiedle nr II

Osiedle nr V

 • Ewa Kochanowska-Sawicki
 • Małgorzata Miśkowiec
 • Dariusz Książek
 • Artur Miśkiewicz
 • Andrzej Lewandowski

Osiedle nr III

 • Stanisław Mincewicz
 • Agnieszka Słowik-Pawelec
 • Barbara Chmurzyńska

 Kontakt do Rady Nadzorczej : radanadzorcza@naskraju.pl

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Rad Osiedli członków Spółdzielni.

Dyżury członków Rady Nadzorczej:
W wyznaczone poniedziałki w godzinach 16.00 – 18.00 po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Spółdzielni|
Najbliższe dyżury planowane są: 

 • 8 stycznia- Aleksandra Cwalina i Hanna Gutowska

 • 5 lutego- Robert Sasor i Przemysław Wojtczak

 • 4 marca- Barbara Chmurzyńska i Stanisław Mincewicz

 • 8 kwietnia- Ewa Kochanowska-Sawicki i Małgorzata Miśkowiec

 • 6 maja- Artur Bazydło i Dariusz Książek

 • 3 czerwca- Artur Miśkiewicz i Tomasz Zając