Walne Zgromadzenie

Zebrania Grup Członkowskich, Zebrania Przedstawicieli

Rada Nadzorcza

Uchwały, Protokoły, Kontrole, Porządki posiedzeń i inne publikacje

Zarząd

Uchwały, Protokoły, Lustracja i inne publikacje

Rady Osiedla i Rady Domowe

Zadania, Regulaminy, Kontakty

Grunty i własność lokali

Dokumentacja, roszczenia

Wzory dokumentów

Poniżej znajdziecie Państwo wzory formularzy i pism obowiązujących w SM Na Skraju: