KLUB NUGAT

Po co nam klub?

W sierpniu 2022 roku rozpocząłem pracę w roli koordynatora Klubu Osiedlowego Nugat „SM Na Skraju”.  W tym czasie udało mi się, przy współudziale Mieszkańców, zorganizować ponad 70 wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych.

W Klubie Nugat odbywają się cykliczne:
– wydarzenia rodzinne integrujące dzieci, dorosłych i seniorów wokół opowieści i muzyki;
– profesjonalne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci;
–  zajęcia ruchowe i gimnastyczne dla dorosłych i seniorów: tańce w kręgu, ćwiczenia aerobowe, pilates;
– zabawy taneczne i spotkania filmowe;
–  rodzinne gry i zabawy.

Działalność Klubu Nugat umożliwia:
– realizowanie inicjatyw Mieszkańców: szkoleń, warsztatów, zajęć artystycznych
– organizowanie spotkań wspólnot osiedlowych
– zdobywanie środków na jego utrzymanie poprzez wynajem – pozyskiwanie dotacji na działalność edukacyjną i kulturalną.

Zbliżające się walne zgromadzenie Spółdzielni „Na Skraju” jest okazją do zadania pytania o sens działania klubu osiedlowego w dzisiejszych trudnych pod względem ekonomicznym czasach.
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że takie miejsce spotkań Mieszkańców, oferujące im różnorodny program zajęć, którego mogą być współtwórcami jest bardzo potrzebne, o czym świadczy stale powiększający się krąg sympatyków klubu.

Najpoważniejsza wątpliwość jest związana z kosztami związanymi z funkcjonowaniem klubu.
Zaznaczę, że dotychczasowe zajęcia  były nieodpłatne i w większości opierały się na społecznej pracy animatorów, edukatorów i samych Mieszkańców. W niektórych miesiącach Spółdzielnia wydatkowała kwoty rzędu 500 – 1500 zł na honoraria dla zaproszonych artystów i trenerów.

Rozwiązaniem kwestii finansowania zajęć w Klubie jest możliwość wynajmu jego przestrzeni. Wielokrotnie miałem zapytania w tej sprawie. Ze względu trwające od wielu miesięcy oczekiwanie na decyzje walnego zgromadzenia i Zarządu Spółdzielni, dotyczące losów Klubu, nie było formalnej możliwości, by mógł on zarabiać na wynajmie powierzchni.
Jednak poparcie Mieszkańców, które będzie sygnałem dla Zarządu, by podjąć decyzje związane z  rozwijaniem działalności Klubu Nugat, UMOŻLIWI POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z WYNAJMU KLUBU, które pozwolą pokryć koszty realizowanego programu i części eksploatacji.
Jako doświadczony animator kultury mam też możliwość pozyskiwania środków z miejskich i dzielnicowych dotacji czy też od sponsorów.

Innym zarzutem wobec Klubu, który zdarza mi się słyszeć w czasie rozmów z Mieszkańcami Spółdzielni jest opinia, że Klub Nugat jest klubem Mieszkańców Osiedla 5, na którego terenie się znajduje, i którzy siłą rzeczy mają najłatwiejszy do niego dostęp.
To fakt, z którym trudno dyskutować. Zwróciłbym jednak uwagę na to, że wszyscy Mieszkańcy Spółdzielni mogą mieć wpływ na program Klubu. Przykładowo, jest dziś bardzo duże zapotrzebowanie na zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Często rodzice jeżdżą do odległych miejsc, by  ich pociechy uczestniczyły w odpłatnych warsztatach. Tymczasem możemy takie zajęcia organizować w naszej Spółdzielni nieodpłatnie. Jako koordynator Klubu jestem w stanie organizować zajęcia zgodne z oczekiwaniami i potrzebami Mieszańców całej Spółdzielni – jeśli Ci będą chcieli je artykułować. Zakładam, że wtedy pokonanie odległości z innych osiedli do Klubu Nugat nie będzie aż takim problem.

Chciałbym jeszcze podkreślić, że działalność kulturalno-oświatowa Spółdzielni, nie musi oznaczać jedynie prowadzenia Klubu Nugat. Może ona obejmować organizowanie szkoleń i warsztatów – np. zajęć komputerowych dla seniorów –  w innych miejscach a także działania w przestrzeni plenerowej.

W przededniu walnego zgromadzenia Klub Nugat potrzebuje pozytywnego wsparcia Mieszkańców – impulsu, który umożliwi rozwinięcie jego działalności, w znaczący sposób wzbogacającej życie społeczności Spółdzielni, przy zredukowaniu do minimum  ponoszonych z tego tytułu wydatków.

Zachęcamy do wsparcia działalności Klubu poprzez uczestnictwo i współtworzenie jego programu! Takie miejsce spotkań jest potrzebne!

Pozdrawiam serdecznie!
Jarosław Kaczmarek
Koordynator Klubu Nugat
„SM Na Skraju”

Kontakt i informacje: klub.nugat@naskraju.pl
Polub nas na FB: Klub Nugat SM „Na Skraju”
Tel. Kontaktowego: 570 758 299