KLUB NUGAT

Klub Nugat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” prowadzi w Klubie Nugat działalność społeczno – kulturalną i rekreacyjną na rzecz członków i innych osób zamieszkałych w jej zasobach. Oferta Klubu została wznowiona w 2022 r. po kilkuletniej przerwie w prowadzeniu działalności. Program działalności uchwalany jest zgodnie ze Statutem przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Misją Klubu jest integracja lokalnej społeczności, organizacja spotkań i zajęć sportowych, kulturalnych oraz edukacyjnych, a także działalność w nowych obszarach, które odpowiadają na wyzwania z jakimi mierzą się mieszkańcy osiedli, także spowodowane pandemią Covid-19.

W świetle nowych wyzwań społecznych Spółdzielnia planuje wprowadzić zajęcia m.in. z psychoedukacji, równego traktowania (niepełnosprawność, wiek, narodowość etc.), ekologii. Chcemy, żeby każdy mieszkaniec mógł znaleźć dla siebie ciekawą ofertę. Zapraszamy także do współpracy organizacje pozarządowe.

We wszystkich sprawach związanych z działalnością Klubu Nugat należy kontaktować się pod adresem: klub.nugat@naskraju.pl lub osobiście w siedzibie przy ul. Nugat 4 (wejście z tyłu budynku).

Tel. Kontaktowego: 570 758 299