Historia

Spółdzielni Mieszkaniowa Na Skraju powstała w grudniu 1990 r. na skutek podziału i wyodrębnienia jej ze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego “Ursynów”. Obejmuje tereny wschodniej części osiedla Ursynów Południowy w Warszawie.

W zasobach Spółdzielni znajduje się 99 budynków mieszkalnych położonych na pięciu osiedlach, 216 lokali użytkowych oraz sześć pawilonów handlowo-usługowych. Liczba mieszkań wynosi 5.557, a łączna ich powierzchnia to 296.360,89 tys. m kw, w których zamieszkuje ok. 14 000 osób. Na dzień 31.12.2021 r. Spółdzielnia liczy 7.079 członków. Budynki powstały w latach 1979-1985 w technologii wielkopłytowej.

Ogólny obszar gruntów w posiadaniu Spółdzielni wynosi 50,3708 ha , w tym własność Spółdzielni – 8,5567 ha, współwłasność Spółdzielni – 4,3668 ha , użytkowanie wieczyste – 5,9533 ha, bezumowne korzystanie – 31,4940 ha. Proces o uregulowanie stanu prawnego gruntów toczy się w Sądzie Okręgowym dla m. st. Warszawy od 1996 roku.

Na terenie jednego z osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skraju kręcono odcinki polskiego serialu Alternatywy 4. Budynek odgrywający tytułową rolę znajduje się na ulicy Grzegorzewskiej 3.