Zarząd

Małgorzata Zawodnik, prezes zarządu

Małgorzata Zawodnik, prezes zarządu

Ukończyła Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Od 1996 roku związana ze spółdzielczością mieszkaniową. Wieloletnia Prezes Zarządu i członek Rady Nadzorczej. Pełniła funkcję starszego specjalisty zespołu lustracji i doradztwa w Krajowej Radzie Spółdzielczej. Posiada licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości i uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą do przeprowadzania lustracji w Spółdzielniach. Odbyła szereg szkoleń z zakresu m. in. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego, zarządzania nieruchomościami i rozliczeń finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych.