Awarie: (22) 643-22-28
Eksploatacja: (22) 641-55-17
Winda: (22) 643 74 75

centrum powiadamiania ratunkowego – 112 
pogotowie ratunkowe – 999
straż pożarna – 998 
policja – 997 
pogotowie energetyczne – 991 
pogotowie gazowe – 992 
pogotowie ciepłownicze – 993
pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994