Ogłoszenie 2INFORMACJA - URUCHOMIENIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju" informuje, że zleciła dostawcy ciepła VEOLII przeprowadzenie od dnia 21 września 2022 r. (środa) rozruchu instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W    związku    z    powyższym     sugerujemy     wszystkim     mieszkańcom o maksymalne odkręcenie zaworów grzejnikowych (pozycja „5”), pozostawienie i nie regulowanie ich do momentu pełnego uruchomienia centralnego ogrzewania. Prosimy również mieszkańców lokali znajdujących się na ostatnich piętrach o sprawdzenie na automatycznych zaworach odpowietrzających zamontowanych na zakończeniach pionów centralnego ogrzewania, czy nie widać na nich wycieku wody.

Pracą instalacji centralnego ogrzewania po uruchomieniu ogrzewania steruje automatyka  (pogodynka),  która automatycznie  uruchamia ją przy

temperaturze zewnętrznej poniżej +12⁰C i wyłącza, gdy temperatura wzrośnie powyżej +12⁰C.

Wszelkie  awarie  i usterki  powstałe  podczas  rozruchu  węzłów  cieplnych i instalacji prosimy zgłaszać do konserwatora w Spółdzielni Mieszkaniowej po numerem telefonu 22 643 22 28.

INFORMACJA - URUCHOMIENIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (PDF)

 

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju"