Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” z siedzibą w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777), zaprasza do składania ofert w ogłoszonym konkursie ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla siedmiu budynków mieszkalnych SM „Na Skraju”.
Dokument (PDF)