aktualności

Godziny pracy

Sprawdź naszą dostępność

Q & A

Pytania i odpowiedzi na najważniejsze tematy

Przetargi

Ogłoszenia i regulamin zamówień

Biuletyn

Kwartalnik SM "Na Skraju"

Wzory dokumentów

Formularza, wnioski, wzory pism

Klub Nugat

Sprawdź naszą ofertę zajęć

Remont klatek schodowych od nr 5 do 10 w budynku w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 7. Termin złożenia ofert 15.2.2024 do godz. 12.00, otwarcie ofert 15.2.2024 r. godz. 12.15 Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: r.rosinski@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-825 lub 730-003-962.