Ogłoszenie 2Informacja o przeglądach okresowych budynków SM „Na Skraju” w 2022 roku

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane:

1.            od dnia 08.08.2022 r. w godzinach 08:00-20:00 rozpocznie się w częściach wspólnych wszystkich budynków obowiązkowy przegląd roczny instalacji elektrycznych (nie dotyczy lokali mieszkalnych i użytkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz lokali pawilonów, hydroforni, itp.).

2.            od dnia 22.08.2022 r. w godz. 8:00-20:00 rozpocznie się we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych budynków SM „Na Skraju” obowiązkowy przegląd roczny w zakresie sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowej.

Sprawdzenia dokona firma ALTUS BUDOWNICTWO - osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Niewiadomska   tel. 500 525 467.

Szczegółowe terminy przeglądów dla poszczególnych nieruchomości budynkowych zostaną zamieszczone na klatkach schodowych i w gablotach informacyjnych budynków.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju"

Harmonogram przeglądów rocznych stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowej – pdf