• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Skraju” powstała w grudniu 1990 r. na skutek podziału SBM “Ursynów”. Obejmuje tereny wschodniej części osiedla Ursynów Południowy w Warszawie.
Majątek Spółdzielni stanowi 99 budynków mieszkalnych i 8 pawilonów handlowo-usługowych.
Liczba mieszkań wynosi 5547, a łączna ich powierzchnia blisko 300 tys. m2. Posiadamy także 263 lokale użytkowe
o powierzchni łącznej blisko 22 tys. m2.

W zasobach SM “Na Skraju” zamieszkuje ok. 14 000 osób. Spółdzielnia administruje terenem o powierzchni ok. 54 ha.
Budynki SM “Na Skraju” zostały wybudowane w latach 1979-1985 w technologii wielkopłytowej, a więc ich eksploatacja związana jest z typowymi dla tego rodzaju budownictwa problemami.Priorytetem działania kolejnych Zarządów Spółdzielni było prowadzenie prac remontowych tak, aby zamieszkiwanie w budynkach naszej Spółdzielni uczynić przyjaznym dla ludzi. Do chwili obecnej zostaływyremontowane dachy z pokryciem papą termozgrzewalną, wymieniono wszystkie instalacje zimnej i ciepłej wody.
W ok. 80 % budynków zostały docieplone elewacje i trwają obecnie intensywne prace w kierunku zakończenia procesu ocieplania. Udało się także w dużej mierze wymienić instalacje co. Zmodernizowane zostały
wszystkie hydrofornie osiedlowe.Dużą wagę przywiązujemy do estetyki budynków i ich otoczenia. Remontujemy klatki schodowe, dbamy o elementy małej architektury. Szczególną uwagę poświęcamy zieleni, co dobitnie widać w okresie wiosenno-letnim.

Należy podkreślić, że wszystkie te prace Spółdzielnia wykonała w oparciu o środki własne, bez kredytów i dotacji zewnętrznych.
Tereny, na których znajdują się budynki Spółdzielni mają nieuregulowaną sytuację prawną. Spółdzielnia wystąpiła przeciw m.st. Warszawie na drogę sądową w celu ustanowienia użytkowania wieczystego tych gruntów. W sprawie, która toczy się już kilkanaście lat, zapadły dwa wyroki częściowe, korzystne dla Spółdzielni. Na mocy tych wyroków uzyskaliśmy użytkowanie wieczyste działki 4/6 tj. terenów enklawy III (ul. Kulczyńskiego i Polaka). Sprawa dotycząca pozostałych terenów jest w toku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014