• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Zmiany w składzie Zarządu SM „Na Skraju”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.10.2020 na posiedzeniu Rady Nadzorczej, została podjęta uchwała nr 41/2020 o odwołaniu Prezesa Zarządu Roberta Poszwińskiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza oddelegowała  Pana Piotra Paradowskiego – Sekretarza Rady Nadzorczej  do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza powołała Komisję w celu wyboru nowego Prezesa. Komisja składa się z 5 przedstawicieli Rady Nadzorczej, po 1 osobie z każdego osiedla. Propozycje warunków konkursowych przedstawi Komisja, po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą rozpocznie się procedura rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu.

W dniu 30.10.2020 r. Pan Piotr Paradowski  przejął obowiązki Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza zapewniła sprawne wprowadzenie oddelegowanego członka Rady Nadzorczej w celu zachowania niezakłóconej ciągłości pracy Spółdzielni.

Z poważaniem,

Zarząd SM „Na Skraju”

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014