• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

WYMIANA WODOMIERZY – ul. Polinezyjska 12

Uprzejmie informujemy, że w budynku przy ul. Polinezyjskiej 12 w 2019 r. będziemy wymieniać wodomierze. Nowe wodomierze będą wyposażone w nakładkę radiową, która umożliwi odczytywanie ich stanu bez konieczności wchodzenia do lokali. Prace zostaną sfinansowane z funduszu remontowego budynku.

Wymianę będzie wykonywała firma Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o. o. Osoby wykonujące prace będą posiadały odpowiednie identyfikatory.

Prace będą wykonywane w 3 terminach: jednym głównym i dwóch dodatkowych. Odstęp pomiędzy pierwszy ma drugim terminem będzie wynosił 7 dni a między drugim a trzecim 14 dni. Osoby, które nie udostępnią lokalu we wskazanych terminach będą mogły dokonać wymiany za odpłatnością wynoszącą 123,00zł brutto, płatną z góry na rachunek Spółdzielni (cena samej usługi, koszt materiału ponosi Spółdzielnia).

Wszystkie osoby, w których mieszkaniach wodomierze nie zostaną wymienione w terminie 30 dni od daty ostatniego trzeciego terminu wymiany będą zobowiązane płacić, zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów, ryczałt, który wynosi 15m3 wody tzw. zimnej i 10m3 za tzw. ciepła wodę na jedną osobę zgłoszoną do opłat.

Wymiana wodomierzy w każdym lokalu będzie potwierdzana stosownym protokołem podpisanym osobę dorosłą obecną w mieszkaniu w trakcie wymiany (Uwaga! w lokalu w trakcie wymiany nie musi przebywać jego właściciel). Protokół nie podpisany przez użytkownika lokalu nie stanowi podstawy do uznania,                           że wymiana została dokonana. Protokoły i podpisy będą składane w formie elektronicznej (podpis należy złożyć na urządzeniu – tak jak przy odbiorze niektórych przesyłek poleconych). Osoba udostępniająca mieszkanie potwierdza jedynie fakt wymiany – nie oznacza to, że lokator potwierdza prawidłowość wykonania prac.

Protokół będzie zawierał, co najmniej:

– numery i stany wodomierzy demontowanych,

– numery i stany wodomierzy montowanych oraz numery modułów radiowych,

– numer lokalu, w którym wykonano prace,

– datę wykonania,

– opis prac dodatkowych wykonanych przez Wykonawcę a niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy (np. wymiana niesprawnego zaworu),

– podpis czytelny użytkownika lokalu obecnego przy wykonywaniu prac.

Prosimy zwrócić uwagę na stany liczników nowo montowanych wodomierzy, które powinny wskazywać liczby w przedziale 0,01 – 0,999.  Montowane wodomierze powinny mieć datę produkcji 2019 rok.

Na podstawie stanów wodomierzy zdejmowanych dokonamy rozliczenia kosztów wody i podgrzewu na ostatni dzień miesiąca, w którym wodomierz został zmieniony. Następne odczyt (już elektroniczny)                                  i rozliczenie przychodów i wydatków odbędzie się na dzień 31.12.2019 r.  Kolejne odczyty i rozliczenia będą dokonywane 2 razy w roku na 30 czerwca i 31 grudnia.

Zastrzeżenia dotyczące stanów liczników wodomierzy zdejmowanych będą przyjmowane w Spółdzielni pisemnie do 30 dni od daty rozliczenia kosztów  i wydatków na wodę dokonanego na podstawie stanów liczników wodomierzy zdejmowanych.

Szczegółowe informacje dotyczące dnia i godzin wymiany będą wywieszone przez wykonawcę prac firmę Techem na  7 dni przed pierwszą terminem wymiany.

Warszawa 06.08.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014