• (22)643-41-65
 • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

 • Sekretariat (22) 643-41-65
 • Awarie (22) 643-22-28
 • Eksploatacja (22) 641-55-17
 • sekretariat@naskraju.pl

Szukamy firmy sprzątającej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”

02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14

Zamierza podjąć współpracę z firmą świadczącą usługi porządkowe  w zakresie utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków na terenach administrowanych przez Spółdzielnię

Wymagania

 • Doświadczenie 3 letnie w obsłudze budynków mieszkalnych
 • Dyspozycyjność

Do głównych zadań należeć będą:

 1. utrzymania czystości i porządku klatek schodowych budynków i korytarzy wraz z ich wyposażeniem, korytarzy piwnicznych, kabin dźwigowych, suszarni, pralni, wózkarni,
 2. usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z niezabudowanej części nieruchomości, tj. chodników, ciągów pieszo-jezdnych, przejść i prześwitów, schodów zewnętrznych do budynków, placów zabaw, altanek śmietnikowych, parkingów ogólnodostępnych, trawników, placów zabaw i piaskownic,
 3. oczyszczania ze śniegu i lodu ciągów pieszo-jezdnych, chodników i dojść do budynków, zasuw wodnych i gazowych, kratek ściekowych, oraz usuwania z nich śliskości poprzez posypywanie piaskiem lub środkami chemicznymi dopuszczalnymi do stosowania w tym zakresie,
 4. pielęgnacja terenów zielonych w tym koszenie terenów zielonych (nie wyklucza się przycinania żywopłotów).

Ofertę należy złożyć w terminie do 16.10.2020 r. w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4
lub wysłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014