• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni, sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2019 r. oraz sprawozdanie biegłego rewidenta.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni, sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2019 r. oraz sprawozdanie biegłego rewidenta.

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wynikającym stąd brakiem możliwości określenia terminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, przedstawiamy Państwu:

  1. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r.
  3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni.  

Dokumenty te będą dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu się.

Warszawa 10.08.2020 r

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014