• (22)643-41-65
 • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

 • Sekretariat (22) 643-41-65
 • Awarie (22) 643-22-28
 • Eksploatacja (22) 641-55-17
 • sekretariat@naskraju.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” ZATRUDNI inspektora nadzoru robót elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”

02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14

ZATRUDNI

inspektora nadzoru robót elektrycznych

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Uprawnienia budowlane w branży elektrycznej w nieograniczonym zakresie
 • Znajomość prawa budowlanego  i przepisów branżowych z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zagadnień z zakresu działania spółdzielni mieszkaniowych
 • Umiejętność kosztorysowania w branży elektrycznej
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
 • Samodzielność, odpowiedzialność i  komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Office, NORMA itp.
 • Umiejętność pracy w zespole

Do głównych zadań pracownika należeć będą:

 1. Nadzór nad stanem sieci i instalacji elektrycznych w zasobach spółdzielni wraz
  z urządzeniami infrastruktury technicznej.
 2. Udział w komisjach oceny stanu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach wnioskowanie i zlecanie niezbędnych prac z zakresu robót elektrycznych,
 3. Nadzory nad remontami z zakresie  branży elektrycznej, w tym kontrola  zgodności  realizowanych robót z przepisami stosowanymi w spółdzielniach mieszkaniowych, dokumentacją techniczną, ustalonym zakresem robót, Polskimi Normami oraz zasadami  wiedzy technicznej.
 4. Przygotowanie danych do  planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni w zakresie robót  elektrycznych.
 5. Przygotowywanie materiałów przetargowych w zakresie branży elektrycznej.
 6. Kontakt z mieszkańcami w zakresie robót elektrycznych wraz z odpowiedziami na pisma.
 7. Sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 8. Współpraca z innymi działami spółdzielni.

Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny  oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe  należy w terminie 15 października 2020 r. z wysłać na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć
w sekretariacie Spółdzielni, pok. 4 .

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Informujemy, że administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Na Skraju”
w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy ze zm. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Wszelkie dokumenty kandydatów, po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014