• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Ogłoszenie – przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dwóch platform pionowych dla osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”  w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dwóch platform pionowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach mieszkalnych  określonych adresami Szolc-Rogozińskiego 19 i 21.

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w SIWZ, którą można pobrać  za opłatą 20 zł wraz z załącznikami z sekretariatu Spółdzielni pok. nr 4. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie materiałów przetargowych oraz złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 2 000,00 zł. Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 4 w terminie do dnia 02.11.2020  do godz. 12.00. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane „Przetarg na dostawę i montaż dwóch platform pionowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach mieszkalnych  określonych adresami Szolc-Rogozińskiego 19 i 21“. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2020 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej pok. 32 w siedzibie Zamawiającego. Szczegółową informację nt. przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 780 048 130 lub e-mailem: sekretariat@naskraju.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014