• (22)643-41-65
 • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

 • Sekretariat (22) 643-41-65
 • Awarie (22) 643-22-28
 • Eksploatacja (22) 641-55-17
 • sekretariat@naskraju.pl

Roszczenia m. st. Warszawy o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów przez SM „Na Skraju”.

W związku z otrzymaniem od m. st. Warszawy kolejnych roszczeń o zapłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów przekazujemy Państwu zbiór skanów dokumentów pokazujących stan spraw.

Pierwsza grupa dokumentów dotyczy sporu sądowego (prezentujemy najnowsze dokumenty):

 1. Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie XXIV C 613/10 z dnia 8 marca 2019 r. zasądzający od Spółdzielni kwotę 4 118 402,31zl wraz z odsetkami od dnia 8 marca 2010 r.,
 2. Apelacja Spółdzielni z dnia 15.04.2019 r.,
 3. Odpowiedź m. St. Warszawy na apelację Spółdzielni z dnia 29.05.2019 r.

Druga dotyczy roszczenia na kwotę 6 385 789,39 zł, otrzymanego w maju 2019 r.:

 1. Pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów Spółdzielni z dnia 07.05.2019 r.,
 2. Wniosek Spółdzielni o przedłużenie terminu do zapłaty z dnia 20.05.2019 r.,
 3. Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na wniosek Spółdzielni z dnia 27.05.2019 r.,
 4. Wezwanie do zapłaty na kwotę 6 392 787,52 zł z dnia 28.05.2018 r.,
 5. Pismo Spółdzielni w sprawie z dnia 31.05.2019 r.

Trzecia dotyczy roszczenia na kwotę 23 755,51zł z dnia 28.05.2019 r.:

 1. Pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów Spółdzielni z dnia 28.05.2019 r.,
 2. Odpowiedź Spółdzielni z dnia 31.05.2019 r.

W związku z częściowym uznaniem roszczenia Spółdzielnia wystosowała do m. st. Warszawy oświadczenie  o kompensacji wzajemnych wierzytelności oraz skierowała pismo informujące do użytkowników parkingu społecznego na Osiedlu nr 3. Obu pism nie prezentujemy na stronie internetowej, głównie ze względu na ochronę danych osobowych.

 

(Pełna wiadomość z załącznikami umieszczona jest na stronie po zalogowaniu, w zakładce „grunty” )

 

Warszawa 11.06.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014