• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Roszczenia dawnych właścicieli do gruntów Spółdzielni

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy aktualny wykaz roszczeń byłych właścicieli do gruntów Spółdzielni (wraz z mapą, którą publikujemy na stronie internetowej).

Z przesłanego nam dokumentu wynika, że brak jest roszczeń do gruntów określonych adresami budynków:

Gutta 2, Kopcińskiego 4,6,8,9, Nugat 8, Przybylskiego 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (wszystkie Osiedle nr 5) oraz

Magellana 3,5, Strzeleckiego 4, Teligi 6 (wszystkie Osiedle nr 2). W odniesieniu do gruntów, na których znajdują się pozostałe budynki Osiedli nr 2 i 5 oraz całego Osiedla nr 1 postępowania zwrotowe są nadal prowadzone. Będziemy dalej na bieżąco monitorować postępy prowadzonych spraw.

W odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej budynków podejmiemy niezwłoczne działania w celu wyodrębnienia działek i uzyskania tytułu do gruntu w postaci prawa użytkowania wieczystego a następnie prawa własności do gruntu. Szacujemy, że cały ten proces może trwać ok. 2 lat.

Równolegle zostaną rozpoczęte przygotowania do wydania uchwał o określeniu odrębnej własności dla wyżej wymienionych budynków. Umożliwi to mieszkańcom, w perspektywie 2 -3 lat, przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności.

Osiedle I i II – roszczenia (24.09.2019r)

Osiedle V – roszczenia (24.09.2019r)

Warszawa 04.10.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014