• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Remont balkonów w budynku Polinezyjska 1

Remont balkonów w budynku Polinezyjska 1.

 

Uprzejmie informujemy iż od dnia 15.04.2020 r. (środa) rozpoczniemy remont balkonów i loggii w budynku przy ulicy Polinezyjskiej 1.

Prace remontowe będą dotyczyły lokali o numerach:

86 89 92 95 98 101 105 107 110 113 116
88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118

Planowane zakończenie prac przewidziane jest na dzień 15.08.2020 r.  Remont będzie prowadzony z zewnątrz budynku bez wchodzenia do mieszkań. Prace wykona firma Agraplast, którą wyłoniliśmy w przetargu.   W czasie trwania remontu prosimy o zachowanie szczególnej czujności i ostrożności. W okresie prowadzenia remontu zdarzają się kradzieże.

Wszyscy lokatorzy mieszkań wskazanych powyżej proszeni są o usunięcie wszelkich przedmiotów z balkonów oraz likwidację zabudowy (o ile taka występuje) do dnia 15.04.2020 r. W wyjątkowych sytuacjach Spółdzielnia może pomóc w tych pracach (koszty likwidacji zabudowy pokrywa mieszkaniec). Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za wyniesione przedmioty i zdemontowaną zabudowę. Zabudowy nie będzie można zamontować ponownie. Zgłoszenia w sprawie potrzeby pomocy prosimy kierować bezpośrednio do inspektora z ramienia Spółdzielni.

Na czas prowadzenia prac remontowych balkony będą niedostępne do użytkowania dla lokatorów.  W ramach prowadzonych prac, których zakres został przedstawiony wcześniej (pismo z dnia dołączamy do tej informacji), istnieje możliwość zamontowania płytek otrzymanych od mieszkańców, odmiennych od przyjętych przez Spółdzielnię, pod warunkiem iż płytki te spełniają klasę odporności antypoślizgowej nie mniejszą niż R11. Rodzaj i termin przekazania własnych płytek należy uzgodnić z inspektorem. W standardzie jest płytka oznaczona jako Tubądzin Tartan 7.  Jej wzór można zobaczyć u gospodarza domu.

Inspektorem nadzoru ze strony Spółdzielni jest Marcin Domański, tel. 884 652 555 mail m.domanski@naskraju.pl  Wszystkie pytania, prośby itp.  prosimy kierować wyłącznie do naszego inspektora.

 

Warszawa 30.03.2020 r.     

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014