• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów ogólnobudowlanych klatek schodowych (w różnym zakresie) w 12 budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”  w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontów ogólnobudowlanych klatek schodowych (w różnym zakresie) w 12 budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni.

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w SIWZ, którą można pobrać wraz z załącznikami z sekretariatu w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4 za odpłatnością w wysokości 300,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie materiałów przetargowych oraz złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości właściwej dla składanej oferty i nie wyższej niż 19 000,00 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 4 w terminie do dnia 23.03.2020 r. do godz. 12.00. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane „Przetarg na wykonanie remontów ogólnobudowlanych w 2020 r. Oferta”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2020 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej pok. 32 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółową informację nt. przetargu można uzyskać w Spółdzielni w pok. 28, tel. 22 643-05-23 lub e-mailem: w.bogusz@naskraju.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014