• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Przetarg nieograniczony projekt i wykonanie platform pionowych dla niepełnosprawnych przy budynkach Szolc-Rogozińskiego 17 oraz 19.

Warszawa, dnia 02.04.2020 r.

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na projekt i wykonanie dwóch platform pionowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach mieszkalnych określonych adresem ul. Szolc–Rogozińskiego 17 oraz Szolc-Rogozińskiego 19 znajdujących w zasobach Spółdzielni.
Szczegółowy zakres zamówienia opisano w SIWZ, którą można pobrać wraz z załącznikami z sekretariatu w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4 za odpłatnością w wysokości 200,00 zł.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie materiałów przetargowych oraz złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 4 000,00 zł.
Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 4 w terminie do dnia 27.04.2020 r. do godz. 12.00. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane „Przetarg na projekt i wykonanie platform dla niepełnosprawnych w 2020 r. Oferta”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2020 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej pok. 32 w siedzibie Zamawiającego.
Szczegółową informację nt. przetargu można uzyskać w Spółdzielni, tel. 22 643-05-23 lub e-mailem: w.bogusz@naskraju.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014