• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Przetarg na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych

Warszawa, dnia  07.05.2019r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” przy ul. Polinezyjskiej 1, 7, Magellana 12, Strzeleckiego 5, Polaka 5, Szolc-Rogozińskiego 15, 17, 19, 21 zgodnie z zatwierdzonymi przez MPWiK projektami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ .

 

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać wraz z załącznikami z sekretariatu w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4 za odpłatnością
w wysokości 100,00 zł netto +23% VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 5 000,00 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Skraju” pok. nr 4
w terminie do dnia 27.05.2019r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu        27.05.2019r. o godz. 12:15.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni w pok. 28 tel. 22 643-05-23 lub e-mailem: dzial_techniczny@naskraju.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014