• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Przetarg na świadczenie usług konserwacyjnych / naprawczych

Warszawa, dnia 22.02.2019r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług konserwacyjnych / naprawczych i usuwanie awarii w branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogólnobudowlanej wraz z konserwacją części węzłów cieplnych w zasobach zarządzanych przez SM „NA SKRAJU” (budynki, lokale, tereny zewnętrzne) – w terminie od dnia 01.05.2019 r. do 30.04.2020r.

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać wraz z załącznikami z sekretariatu w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4 za odpłatnością
w wysokości 100,00 zł netto +23% VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Skraju” pok. nr 4
w terminie do dnia 15.03.2019r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 15.03.2019r. o godz. 11:15.

Szczegółową informację można uzyskać w Spółdzielni w pok. 28 tel. 22 643-05-23 lub e-mailem: dzial_techniczny@naskraju.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014