• (22)643-41-65
 • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

 • Sekretariat (22) 643-41-65
 • Awarie (22) 643-22-28
 • Eksploatacja (22) 641-55-17
 • sekretariat@naskraju.pl

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntu.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.06.2020 r. otrzymaliśmy z Urzędu Dzielnicy Ursynów:

 1. Wydane w dniu 27.03.2020 r. decyzje o wysokości opłaty jednorazowej, wraz z bonifikatą, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla niżej wymienionych gruntów: 
 2. Kulczyńskiego 1 – wysokość opłaty 1 861,47 zł;
 3. Polaka 1 – – wysokość opłaty – 2 645,67 zł;
 4. Osiedle nr 4 (Grzegorzewskiej 1,2,2a,3,4,5,6,8,11,13, Szolc – Rogozińskiego 5,6,7,8,9,10,11,12,14)

– wysokość opłaty – 600 263,82 zł.

W związku z powyższym Spółdzielnia niezwłocznie dokona zapłaty wskazanych opłat na rzecz m. st. Warszawy. Po otrzymaniu zaświadczenia o wniesieniu opłaty, wystąpimy o ostateczne uregulowanie kwestii własności gruntu w księgach wieczystych (wykreślenie roszczeń m. st. Warszawy o zapłatę opłaty przekształceniowej).

Jednocześnie informujemy mieszkańców budynków: Kulczyńskiego 1 i Polaka 1, że do czasu ujawnienia prawa własności do gruntu w księdze wieczystej nie będzie możliwości przekształcania spółdzielczych praw w prawo własności lokali.  Nie potrafimy, nawet w przybliżeniu (m. in. ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia epidemiologicznego), określić terminu zakończenia całej procedury. O jej zakończeniu poinformujemy niezwłocznie.

Nadpłaty pomiędzy kwotami zapłaconymi przez mieszkańców wyżej wskazanych budynków z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w okresie 01.01. – 30.06.2019 r.  a wartością opłaty przekształceniowej zostaną rozliczone z mieszkańcami. O sposobie ich rozliczenia powiadamiamy w odrębnych komunikatach, które będą dostępne po zalogowaniu się.

Rozliczenia dotyczą wyłącznie posiadaczy spółdzielczych praw do lokali – nie dotyczą właścicieli.

 • Wydane w dniach 25.05.- 02.06.2020 r. Zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla niżej wymienionych gruntów:
 • Polaka 3
 • Polaka 7 
 • Kulczyńskiego 3 i 5   
 • Kulczyńskiego 4 
 • Kulczyńskiego 6 
 • Kulczyńskiego 7
 • Kulczyńskiego 8
 • Kulczyńskiego 9 
 • Kulczyńskiego 10 

W związku z tym niezwłocznie wystąpimy do Urzędu m. st. Warszawy z wnioskami o naliczenie opłaty jednorazowej i udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • Z informacji uzyskanych w Urzędzie Dzielnicy Ursynów wynika, że Zaświadczenia o przekształceniu dla pozostałych budynków Osiedla nr 3 są w przygotowaniu.
 • Przypominamy !

Spółdzielnia prowadzi postępowanie o przekształcenie praw do gruntu tylko w odniesieniu do lokali pozostających jej własnością. Osoby posiadające odrębną własność lokali prowadzą procedurę we własnym zakresie.

Warszawa 03.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014