• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Poszukiwany pracownika do działu księgowości ds. czynszów (17/04/20)

17/04/20


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”

02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego14

poszukuje pracownika do działu księgowości ds. czynszów

Wymiar zatrudnienia  – pełny etat

 

Do obowiązków pracownika należeć będzie:

–  wystawianie i wysłanie comiesięcznych faktur sprzedaży dla najemców lokali użytkowych i dzierżaw

terenów,

–  uzgodnienie i transmisja danych do sporządzenia deklaracji VAT i do księgi głównej,

–  bieżąca obsługa mieszkańców i rozliczeń z mieszkańcami,

–  wprowadzanie danych dotyczących rozliczeń GZM na lokale mieszkalne, użytkowe i bieżące nanoszenie zmian,

– druk zawiadomień o zmianie opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i dzierżawy terenów, bieżąca obsługa interesantów, prowadzenie korespondencji, w tym elektronicznej,

– księgowanie wpłat bankowych, przygotowanie przelewów,

– uzgadnianie sald i rozrachunków z firmami i z mieszkańcami,

– naliczanie opłat za odpady komunalne, sporządzanie deklaracji oraz wysłanie jej do Urzędu,

– naliczanie i zaksięgowanie deklaracji podatku od nieruchomości oraz przekazanie jej do Urzędu,

– naliczanie ubezpieczeń majątkowych oferowanych mieszkańcom.

 

Wymagania wobec kandydata:

– wykształcenie min. średnie ekonomiczne, preferowane wyższe ekonomiczne,

– minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w księgowości,

– bardzo dobra znajomość MS Office (Excel),

– znajomość programów księgowych używanych w spółdzielczości mieszkaniowej (S-bit, S-fin.
S-czynsze),

– praktyczna znajomość zagadnień księgowych oraz rozliczeń czynszowych,

– dokładność, sumienność, samodzielność,

– wysoka kultura osobista, komunikatywność, dyspozycyjność,

– możliwość szybkiego podjęcia pracy.

Ofertę wraz z CV w zamkniętej kopercie z napisem „Praca w dziale księgowości”  należy złożyć
w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4 lub wysłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skraju” ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa, albo wysłać na adres e-mail:
sekretariat@naskraju.pl. w terminie do 8 maja 2020 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Na Skraju” w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy ze zm. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wszelkie przekazane dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014