• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący dostarczenia środków czystościowych ochrony osobistej i do utrzymania czystości w budynkach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”

ul. Kulczyńskiego 14, 02 – 777 Warszawa

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dotyczący dostarczenia środków czystościowych  ochrony osobistej i do utrzymania czystości w budynkach.

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobierać wraz w załącznikami z sekretariatu w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4 ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa.

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym  jest złożenie pisemnej   oferty według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

Pisemną ofertę do przetargu nieograniczonego  należy złożyć w terminie do dnia 04.11.2020 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert  nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 04.11.2020 r. do godz. 12.15 Spółdzielnia zastrzega sobie  prawo  do unieważnienia przetargu bez  podania przyczyny. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014