• (22)643-41-65
 • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

 • Sekretariat (22) 643-41-65
 • Awarie (22) 643-22-28
 • Eksploatacja (22) 641-55-17
 • sekretariat@naskraju.pl

Ogłoszenie o pracy w pionie technicznym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”

02-777 Warszawa ul. Rodziny Ulmów 14

ZATRUDNI

W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

Specjalistów do pionu technicznego Spółdzielni:

 

Wymagania podstawowe

 • Wykształcenie średnie ­­­­­­­­­­ lub wyższe techniczne
 • Znajomość zagadnień technicznych i prawnych z zakresu działania spółdzielni mieszkaniowych
 • Doświadczenie zawodowe
 • Samodzielność, odpowiedzialność i komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, PowerPoint, Excel).
 • Mile widziane uprawnienia inspektora nadzoru (robót budowlanych, sanitarnych lub elektrycznych lub drogowych)
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Do głównych zadań pracownika należeć będą:

 1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach technicznych, badanie i wyjaśnianie interwencji, wniosków  i skarg lokatorów.
 2. Udział w komisyjnych przeglądach budynków, lokali i pawilonów usługowych i sporządzanie dokumentacji z przeglądów
 3. Udział w komisjach wprowadzeń i odbioru robót.
 4. Opracowywanie dokumentów niezbędnych do przygotowania projektów rocznych planów remontów.
 5. Współudział w przygotowaniu dokumentacji technicznej pod kątem przekształceń własnościowych, zlecanie wykonania nowych kart lokali, rzutów i zestawień oraz zaświadczeń o samodzielności lokali.
 6. Prowadzenie bieżących wpisów do książek obiektów budowlanych.
 7. Opiniowanie wniosków i projektów zmian w lokalach i na zewnątrz lokali

 

Aplikację zawierającą CV, list motywacyjny  oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie zawodowe kandydata należy w terminie do 15 czerwca 2018 r. z napisem na kopercie „Praca w pionie technicznym” wysłać na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pok. nr 4) lub wysłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” ul. Rodziny Ulmów 14, 02-777 Warszawa.

 

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest podpisanie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014