• (22)643-41-65
 • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

 • Sekretariat (22) 643-41-65
 • Awarie (22) 643-22-28
 • Eksploatacja (22) 641-55-17
 • sekretariat@naskraju.pl

Ogłoszenie o pracy – Kierownik Działu Technicznego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”

02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14

zatrudni

Kierownika działu technicznego

Wymiar zatrudnienia – pełny etat

Wymagania:

 

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych.
 3. Znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Znajmość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 5. Znajomość zasad i umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.
 6. Udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy i doświadczenie w kierowaniu zespołem.
 7. Znajomość pakietu MS Office i programów kosztorysowych.
 8. Zdolności organizacyjne, umiejętność współpracy z zespołami ludzkimi.

 

Do głównych obowiązków pracownika należeć będą:

 1. Kierowanie działem technicznym i koordynacja zadań podległych pracowników.
 2. Nadzór nad stanem technicznych zasobów mieszkaniowych spółdzielni.
 3. Współpraca z Zarządem w zakresie przygotowania i realizacji rocznych planów remontów
  i konserwacji zasobów.
 4. Czynny udział w procesie przetargów dotyczących wyboru wykonawców.
 5. Nadzór nad prowadzonymi przeglądami technicznymi.
 6. Współpraca instytucjami zewnętrznymi i urzędami w zakresie związanym z załatwieniem spraw kierowanych do działu.
 7. Załatwianie indywidualnych spraw lokatorów, najemców i innych osób w zakresie spraw technicznych lokali.

 

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie.
 2. Możliwość zarządzania istotnym działem spółdzielni.

Ofertę  zawierającą CV, list motywacyjny  oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata należy w terminie do 8 marca 2019 r. z napisem na kopercie „Kierownik działu technicznego” wysłać na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4 lub wysłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa. Prosimy
o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Informujemy, że administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Na Skraju” w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy ze zm. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wszelkie dokumenty kandydatów, po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014