• (22)643-41-65
 • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

 • Sekretariat (22) 643-41-65
 • Awarie (22) 643-22-28
 • Eksploatacja (22) 641-55-17
 • sekretariat@naskraju.pl

Ogłoszenie o pracy – Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”

02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14

zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy

inspektora nadzoru robót sanitarnych

Wymiar zatrudnienia – pełny etat

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Uprawnienia budowlane czynne
 • Znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zagadnień z zakresu działania spółdzielni mieszkaniowych
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
 • Samodzielność, odpowiedzialność i komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Office, NORMA itp.
 • Umiejętność pracy w zespole

Do głównych zadań pracownika należeć będą:

 1. Nadzór nad stanem instalacji sanitarnych w zasobach spółdzielni.
 2. Udział w komisjach oceny stanu technicznego budynków, lokali, obiektów
  i urządzeń, wnioskowanie i zlecanie niezbędnych prac z zakresu robot sanitarnych.
 3. Kontrola zgodności  realizowanych robót z dokumentacją techniczną, ustalonym
  w  umowie lub zleceniu zakresem robót, przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami    wiedzy technicznej.
 4. Przygotowanie danych do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni w zakresie robót
 5. Przygotowanie materiałów przetargowych w zakresie branży sanitarnej.
 6. Załatwianie indywidualnych spraw lokatorów i najemców i innych osób w zakresie spraw sanitarnych.
 7. Współpraca z innymi działami spółdzielni.

Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny  oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie kwalifikacje zawodowe kandydata należy w terminie do 8 marca 2019 r. z napisem na kopercie „Inspektor nadzoru robót budowlanych” wysłać na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4 lub wysłać
na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Informujemy, że administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Na Skraju” w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy ze zm. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wszelkie dokumenty kandydatów, po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014