• (22)643-41-65
 • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

 • Sekretariat (22) 643-41-65
 • Awarie (22) 643-22-28
 • Eksploatacja (22) 641-55-17
 • sekretariat@naskraju.pl

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika do działu technicznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Skraju”

02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14
zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy

Specjalistę do działu technicznego

 

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie średnie ­­­­­­­­­­ lub wyższe techniczne
 • Znajomość zagadnień technicznych i prawnych z zakresu działania spółdzielni mieszkaniowych
 • Doświadczenie zawodowe
 • Samodzielność, odpowiedzialność i komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, PowerPoint, Excel).
 • Mile widziane uprawnienia inspektora nadzoru (robót budowlanych, sanitarnych lub elektrycznych lub drogowych)
 • Umiejętność pracy w zespole

Do głównych zadań pracownika należeć będą:

 1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach technicznych, badanie oraz wyjaśnianie interwencji, wniosków  i skarg lokatorów.
 2. Udział w komisyjnych przeglądach budynków, lokali i pawilonów usługowych oraz sporządzanie dokumentacji z przeglądów.
 3. Udział w komisjach wprowadzeń i odbioru robót.
 4. Opracowywanie dokumentów niezbędnych do przygotowania projektów rocznych planów remontów.
 5. Współudział w przygotowaniu dokumentacji technicznej pod kątem przekształceń własnościowych, zlecanie wykonania nowych kart lokali, rzutów i zestawień oraz zaświadczeń o samodzielności lokali.
 6. Prowadzenie bieżących wpisów do książek obiektów budowlanych.
 7. Opiniowanie wniosków i projektów zmian w lokalach i na zewnątrz lokali.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w wykwalifikowanym zespole
 • Możliwość uzyskania atrakcyjnego wynagrodzenia
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracę
 • Świadczenia socjalne

 

Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny  oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie kwalifikacje zawodowe kandydata należy w terminie 20 maja 2020 r. z napisem na kopercie „pracownik do działu technicznego” wysłać na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4 lub wysłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Informujemy, że administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Na Skraju” w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy ze zm. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Wszelkie dokumenty kandydatów, po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014