• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Przetarg na budowę instalacji wodociągowej – nawodnionych pionów do celów PPOŻ. w 11 budynkach mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” zgodnie z zatwierdzonymi projektami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ.

Warszawa, dnia 10.07.2019r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

Budowa instalacji wodociągowej – nawodnionych pionów do celów PPOŻ. w 11 budynkach mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” zgodnie z zatwierdzonymi projektami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ .

 

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać wraz z załącznikami z sekretariatu w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4 za odpłatnością
w wysokości 100,00 zł netto + 23% VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Skraju” pok. nr 4
w terminie do dnia 29.07.2019r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 29.07.2019r. o godz. 12:15.

Szczegółową informację można uzyskać w Spółdzielni w pok. 28 tel. 22 643-05-23 lub e-mailem: dzial_techniczny@naskraju.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014