• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Odczyty wodomierzy

Osiedle nr 3

Uprzejmie przypominamy, że 31.03.2019 r. mija termin dostarczenia do Spółdzielni odczytów wodomierzy z lokali mieszkalnych w budynkach Osiedla nr 3. Ogłoszenia o terminach odczytu przez gospodarzy są wywieszone na drzwiach wejściowych do klatek schodowych. Zachęcamy do mailowego przekazywania stanów liczników na adres: m.tracz@naskraju.pl

Osiedle nr 4

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia wody uprzejmie prosimy o dostarczenie do Spółdzielni stanów wodomierzy. Będziemy je przyjmować w dniach 23-30.04.2019 r. Informacje w tej sprawie można przekazywać osobiście  w siedzibie Spółdzielni (w dowolnym pokoju), mailowo na adres m.tracz@naskraju.pl lub za pośrednictwem gospodarza domu.     W wyjątkowych przypadkach można prosić gospodarza budynku o dokonanie odczytu.

Przypominamy również:

– w informacjach o stanach wodomierzy prosimy o podanie imienia i nazwiska użytkownika, adresu lokalu, daty odczytu oraz numerów wodomierzy oraz ich stany,

– osoby, które nie dostarczą w terminie stanów wodomierzy lub nie udostępnią lokali do ich spisania będą rozliczane w następnym okresie rozliczeniowych na zasadzie ryczałtu przewidzianego w odpowiednim regulaminie Spółdzielni.

Informujemy ponadto, że kolejny odczyt wody odbędzie się w grudniu 2019 r. Zmiana ta jest związana z zapisami §141 ust. 4 Statutu, który wskazuje, że rokiem rozrachunkowym w Spółdzielni jest rok kalendarzowy. Dotychczasowy system rozliczania uniemożliwiał praktycznie stosowanie tego zapisu Statutu i utrudniał rozliczania kosztów gospodarowania.

Od dnia 01.01.2020 r. rozliczenia kosztów wody będą odbywały się na dzień 30.06. i 31.12. 

 

Warszawa 29.03.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014