• (22)643-41-65
 • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

 • Sekretariat (22) 643-41-65
 • Awarie (22) 643-22-28
 • Eksploatacja (22) 641-55-17
 • sekretariat@naskraju.pl

O Klubie Osiedlowym Nugat

Klub Osiedlowy Nugat

klub_nugat

W zakresie przedmiotu działalności Spółdzielni SM “Na Skraju” jest prowadzenie m.in. działalności związanej z kulturą, rekreacją – realizowanej poprzez prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej na rzecz członków i innych osób zamieszkałych na terenie nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię. Środki na przedmiotową działalność pozyskiwane są z wpłat przy zasiedleniu. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni. Mieszkańcy nie są obciążani opłatami z tytułu prowadzonej działalności społeczno-kulturalnej.

 

W 2014 roku działalność społeczno-kulturalną prowadzono, jak w latach poprzednich w Klubie Osiedlowym SM “Na Skraju” przy ul. Nugat 4. Sprawami programowo-organizacyjnymi zajmowała się Kierownik Klubu Pani Teresa Wasiuta oraz współpracująca z placówką – Przewodnicząca Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 25, Członek i założycielka Komisji Dialogu Społecznego Gminy Ursynów, członek Gminnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków dotacyjnych, Przewodnicząca Komisji Kultury Oddziału Mokotów – Pani Katarzyna Oleszkiewicz.

 

klub_nugat

W 2014 roku w Klubie Osiedlowym Spółdzielni przy ul. Nugat 4 odbywały się:

 • Prelekcje (“Przemoc w rodzinie”, “Jak zabezpieczyć się przed złodziejami na tzw. wnuczkę”, “Metody dbania o nasze kręgosłupy”.
 • Spotkania: w klubie dyskusyjnym; z redaktorami lokalnych gazet; przy muzyce; cotygodniowe Seniorów – członków Terenowego Klubu Osiedlowego; z okazji Dnia Babci, Dziadka, Andrzejek, Dni Seniorów.
 • Warsztaty malarskie, w trakcie których klubowicze ofiarowali kilka prac na wystawę zorganizowaną przez Urząd Dzielnicy Ursynów – połączona z licytacją, z której fundusze zasiliły organizacje działające na rzecz ursynowskich dzieci.

 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy, Klub zorganizował: w sumie ponad 30 wspólnych wyjść do kina, teatru, opery, na koncerty; prelekcje i badania profilaktyczne; rejs statkiem do Serocka; dwie całodzienne wycieczki do Kazimierza i Torunia; dla 16 osobowej grupy gimnastykę rehabilitacyjną na basenie SGGW.

 

Klub ściśle współpracuje z kierownictwem Domu Kultury przy ul. Lachmana 5, a także ursynowską “Kluboteką Dojrzałego Człowieka”.

 

klub_nugat

Oferta programowa Klubu:

 • Zajęcia ruchowe: ćwiczenia Pilates, gimnastyka rehabilitacyjna, joga, zajęcia sportowe.
 • Zajęcia plastyczne – zdobienie techniką decoupage.
 • Sekcje – szachowa, brydżowa.
 • Gry towarzyskie – planszowe.

Inne – porady prawne; spotkania Seniorów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014