• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Materiały na Walne Zgromadzenie

 Uprzejmie informujemy, że komplet materiałów na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29.06.2019 r. znajduje się, od dnia dzisiejszego tj. od 14.06.2019 r., na stornie internetowej Spółdzielni (po zalogowaniu się). Materiały te są również wyłożone w formie pisemnej w pokoju nr 10 w siedzibie Spółdzielni  – można się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, ze zgodnie z zapisami  §15 ust. 5 w związku §15 ust. 3 pkt. 5 koszty kopiowania tych materiałów pokrywa członek Spółdzielni. Koszt wykonania kserokopii jednej strony dokumentu wynosi 0,30zł (Postanowienie Zarządu nr 2/2018 z dnia 31.01.2018 r.). Przypominamy również, że kopiowane dokumenty będą do odbioru na drugi dzień roboczy po złożeniu zamówienia.

Wszyscy członkowie, którzy ustanowili adres mailowy do przekazywania korespondencji mogą złożyć wniosek o przesłanie kompletu materiałów drogą mailową.  Wniosek zostanie zrealizowany niezwłocznie.

 

Warszawa 14.06.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014