• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Lokale użytkowe

 

Dział Lokali Użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” informuje, że w chwili obecnej (wg stanu na dzień 25.02.2019 r.) dysponuje następującymi wolnymi lokalami użytkowymi:

 

1 ul. Cynamonowa 3 parter (pawilon) pok. nr  14 o pow.  12,45 m2,  pok. nr 2 o pow.15,10 m2, pok. nr 21 o pow. 15,10 m2, pok. nr 29 o pow. 15,10 m2, pok. nr 5 pow.15,10 m2, pok. nr 22 o pow. 15,10 m2
2 ul. Cynamonowa 1 parter (pawilon) pok. nr 22 i 23 o pow. 30,20 m2. Dwa pokoje biurowe. Sanitariat w korytarzu wspólnego użytkowania z innymi najemcami
3 ul. Magellana 10 lokal o pow. 51,70 m2, kl. I pełen węzeł sanitarny , licznik elektryczny, domofon. Lokal usytuowany w poziomie piwnic z wejściem przez klatkę schodową
4 ul. Kulczyńskiego 18 lokal o pow. 54,50 m2, kl. II, pełen węzeł sanitarny, licznik elektryczny. Lokal usytuowany w poziomie piwnic z wejściem przez klatkę schodową
5 ul. Kulczyńskiego 24 lokal o pow. 52,60 m2, kl. I, pełen węzeł sanitarny. Lokal usytuowany w poziomie piwnic z wejściem przez klatkę schodową
6 ul. Kulczyńskiego 24 lokal o pow. 76,10 m2, kl. II, pełen węzeł sanitarny. Lokal usytuowany w poziomie piwnic z wejściem przez klatkę schodową
7 ul. Polinezyjska 8 lokal o pow. 217,25 m2, pełen węzeł sanitarny, licznik elektryczny. Lokal usytuowany w pawilonie, posiadający dwa osobne wejścia (wejście główne + wejście od strony rampy)

 

W pawilonie przy ul. Cynamonowej 1 i 3 stawka czynszowa do negocjacji z Zarządem Spółdzielni.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie, w każdej chwili prawo wycofania lokali z listy wolnych lokali użytkowych bez podania przyczyny.

 

Do każdej składanej oferty zawierającej poprawną stawkę czynszu najmu i informację dotyczącą przeznaczenia lokalu, powinny być dołączone dokumenty rejestrowe oferenta i wpłacone wadium w wysokości jednego proponowanego miesięcznego czynszu + VAT na konto w BZ WBK nr 04 1090 1694 0000 0001 0829 6710. Przy rozpatrywaniu ofert będą mile widziane przez Zarząd Spółdzielni, dołączone przez potencjalnych najemców referencje uzyskane od poprzednich Wynajmujących. W dniu podpisania umowy najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto spółdzielni kaucji zabezpieczającej w wysokości trzech wymiarów czynszu liczonego łącznie z opłatami za media. W skład opłat za media wchodzą należności za zimną i ciepłą wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, oraz podatki odprowadzane do Urzędu Dzielnicy (podatek od nieruchomości, podatek z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, podatek gruntowy).

Dodatkowo, użytkownicy lokali usytuowanych w pawilonie przy ul. Cynamonowej 1 i 3 wnoszą opłaty za energię elektryczną i tzw. dozór nocny (ochrona) + sprzątanie korytarzy i toalet.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014