• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Konkurs ofert na remont parterów wejść do budynku przy ul Strzeleckiego 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Skraju” ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

„Remont parterów wejść do budynku przy ul Strzeleckiego 8 w Warszawie (bez wiatrołapów i wózkarni), znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Skraju”.

Szczegółowy zakres robót opisano w materiałach, które można pobrać odpłatnie w kwocie 20,00 zł w sekretariacie Spółdzielni w pokoju nr 4.

Warunkiem udziału w konkursie ofert jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z opracowanym SWIZ wraz z dowodem uiszczeniu wadium w wysokości 1000zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (lub w innej formie uniemożliwiającej jej otwarcie bez pozostawiania śladów otwarcia) w sekretariacie spółdzielni pok. nr 4 w terminie do dn. 25 października 2019 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 25 października 2019 r. o godzinie 12.15 w siedzibie spółdzielni.

Szczegółowe informacje związane z niniejszą ofertą można uzyskać w Spółdzielni w pokoju nr 28, telefonicznie pod numerem telefonu 22 643-05-23 lub drogą mailową kierując zapytania na adres: p.uminski@naskraju.pl. Pytania zadawane na 6 lub mniej dni przed upływem terminu składania ofert pozostaną bez odpowiedzi.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014