• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Informacja Zarządu dotycząca opłat

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Skraju”, uprzejmie informuje, że zgodnie § 107 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” opłaty winny być uiszczane co miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Spółdzielni.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności Spółdzielnia ma prawo pobierać odsetki w wysokości ustawowej.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014