• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Informacja w sprawie opłat za wywóz śmieci.

Informacja w sprawie opłat za wywóz śmieci.

Uprzejmie informujemy, zgodnie ze stosownymi uchwałami Rady m. st. Warszawy, że od dnia 01.03.2020 r. zostają podwyższone opłaty za wywóz śmieci.  Na tej podstawie Rada Nadzorcza Spółdzielni była zmuszona podjąć w dniu 23.01.2020 r. uchwałę nr 7/2020 o nowych wysokościach opłat za śmieci obowiązującą od dnia 01.03.2020 r.

Zgodnie z decyzjami władz miasta opłata nie będzie zależna od liczby osób zgłoszonych do opłat ani od wielkości lokalu. Płacić będziemy wszyscy po równo od mieszkania opłatę miesięczną w kwocie 65,00 zł.  Jest to opłata dla osób segregujących śmiecie. Pozostałe osoby będą płaciły 130,00 zł miesięcznie. W naszej sytuacji oznacza to, że wszystkie osoby, które dotychczas nie złożyły do Spółdzielni oświadczenia o segregowaniu śmieci będą płaciły od 01.03.2020 r. opłatę w wysokości 130,00zł. Wszystkie złożone dotychczas oświadczenia pozostają w mocy i nie trzeba ich ponownie składać. Nowi mieszkańcy oraz osoby, które dotychczas nie złożyły stosownego oświadczenia mogą to zrobić osobiście w Spółdzielni lub mailowo poprzez przesłanie skanu wypełnionego i  odpisanego dokumentu, którego druk jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni (po zalogowaniu się).

Jednocześnie informujemy, na podstawie niepotwierdzonych urzędowo informacji, że władze planują bonifikaty dla niektórych grup osób. Niestety do dnia dzisiejszego nie ma w tej sprawie żadnych oficjalnych informacji.

    Jako władze Spółdzielni uważamy, że opłata jest niesprawiedliwa społecznie i wręcz krzywdząca dla dużej części naszych mieszkańców szczególnie tych, którzy prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

   Przypominamy, że Spółdzielnia jest jedynie poborcą opłaty, którą co miesiąc płacimy na rzecz m. st. Warszawy. Za to pośrednictwo nie pobieramy żadnych opłat od mieszkańców.

Skutkiem takiej roli Spółdzielni jest konieczności wnoszenia na rzecz miasta opłaty w pełnej wysokości tj. od wszystkich posiadanych lokali. Niestety cześć mieszkańców wnosi opłaty z opóźnieniem (tzw. dłużnicy). W związku z tym co miesiąc mamy sytuację, w której użytkownicy lokali płacą do Spółdzielni mniej pieniędzy na wywóz śmieci niż Spółdzielnia jest zobowiązana zapłacić władzom miasta.

Dlatego też, wobec możliwego znacznego wzrostu zadłużenia, podjęliśmy decyzję aby od 01.03.2020 r. opłaty za śmieci ściągać od dłużników w oddzielnych postępowaniach windykacyjnych (naszych wewnętrznych, sądowych i komorniczych). W ten sposób osoby te poniosą dodatkowe koszty postepowania. Nasza sytuacja finansowa wymaga kroków radykalnych i zdecydowanych. Możemy po ludzku rozumieć problemy niektórych mieszkańców ale nie możemy dopuszczać aby większość użytkowników regularnie co miesiąc wnosząca opłaty, ponosiła skutki zadłużenia powstałego z winy innych osób.

 

Warszawa 11.02.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014