Kasa mieszcząca się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Skraju”
przy ul. Kulczyńskiego 14 jest czynna:
poniedziałek – czwartek: 8:00 – 16:00
piątek: 8:00 – 14:00
przerwy: 12:00 – 12:30

Książeczka opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego.

Pozostałe wpłaty tj. prywatne i za wynajem lokali użytkowych i innych tzw. pożytków (miejsca parkingowe, pomieszczenia ADM, lokale zaadaptowane po zsypach, wynajęte w piwnicach, szafki itp.) płatne są 2,50 zł./szt. – co wynika z aneksu podpisanego z Monetią od 01.10.2018r. Przy rosnących kosztach Spółdzielnia nie może gwarantować wszystkich wpłat za darmo, bo w rzeczywistości całe koszty funkcjonowania Monetii w naszej Spółdzielni są do pokrycia przez mieszkańców.

Zestawienie rachunków bankowych Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Skraju” – darmowe wpłaty czynszów za lokale mieszkalne na poniższe rachunki:

LpNr rachunkuInformacja
1 04 1090 1694 0000 0001 0829 6710 rachunek główny S.M
2 86 1090 0004 0000 0010 8542 0001 rachunek wirtualny S.M.
3 ** 1090 0004 9495 0001 1000 **** rachunki wirtualne lokatorów S.M.