Telefony podstawoweNr  telefonu Nr wewnętrznyNr pokoju
Prezes Zarządu - Andrzej Lewandowski oddelegowany z RN      4
Zastępca Prezesa Zarządu - Małgorzata Miśkowiec oddelegowana z RN      4
Sekretariat 22 643-41-65, 22 641-39-70  111  4
Awarie (22) 643-22-28  136  
KADRY - Spec.ds.pracowniczych,
szkoleń i rachuby
(22) 643-37-75 141 5
Koordynator ds. kulturalno-oświatowych
Klub NUGAT 4
(22) 644-86-46
klub.nugat@naskraju.pl