Dział OrganizacyjnyNr  telefonuNr wewnętrznyNr pokoju
Koordynator ds. organizacyjnych i wdrożeń programowych (22) 840-82-57 157 6
Spec.ds. samorządowo-organizacyjnych (22) 641-48-50 129 10
Inspektor Ochrony Danych: Monika Kacprzak email: iod@naskraju.pl