Dział EksploatacjiNr  telefonuNr wewnętrznyNr pokoju
Kierownik Działu (22) 641-55-17 134 18b
Mistrz zieleni i Grupy gospodarczej (22) 641-55-17 , 663 323 272 126 18a
Administrator Osiedla I,  ul. Polinezyjska/ Szolc-Rogozińskiego 15,17,19,21 (22) 641-55-17 , 730 003 726 121 18c
Administrator Osiedla  II ul. Magellana, Strzeleckiego, Teligi (22) 641-55-17, 535 088 626 124  18c
Administrator osiedla III, ul. Kulczyńskiego, B. Polaka, (22) 641-55-17 , 730 003 425 122 18a
Administrator osiedla IV ul. Szolc-Rogozińskiego, Grzegorzewskiej, (22) 641-55-17,  730 003 167 124 18a
Administrator osiedla V ul. Ciszewskiego, Gutta, Nugat Kopcińskiego, Przybylskiego, (22) 641-55-17 , 730 003 271 142 18c