Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z dwóch osób: Prezesa i Zastępcy Prezesa, wybranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Spółdzielni Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu. Skład Zarządu Społdzielni Mieszkaniowej "Na Skraju":

Małgorzata Zawodnik, prezes zarządu
Małgorzata Zawodnik, prezes zarządu

Ukończyła Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Od 1996 roku związana ze spółdzielczością mieszkaniową. Wieloletnia Prezes Zarządu i członek Rady Nadzorczej.

Marek Mieszanowski, zastępca prezesa
Marek Mieszanowski, zastępca prezesa

Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. Ukończył m.in. studia podyplomowe w zakresie Wyceny Nieruchomości na Wydziale Architektury PW oraz w zakresie Pośrednictwa w…