Rada Domowa jest organem konsultacyjnym. Członkowie Spółdzielni z danego budynku dokonują spośród siebie wyboru od 3 do 6 członków do Rady Domowej, która reprezentuje mieszkańców domu wobec pozostałych organów Spółdzielni. Spośród swego grona dokonuje wyboru Przewodniczącego. Głównym zadaniem Rad Domowych jest wnioskowanie w sprawach mieszkańców do organów Spółdzielni, opiniowanie podejmowanych przez organy Spółdzielni decyzji w sprawach dotyczących budynków, organizowanie zebrań mieszkańców danego budynku.

I OSIEDLE
II OSIEDLE

III OSIEDLE

IV OSIEDLE


V OSIEDLE