Rada Nadzorcza (RN) Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skraju" sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. W jej skład nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.  Kadencja trwa 3 lata. Członków wybiera Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat. Ze swojej działalności składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu

Skład Rady Nadzorczej SM "Na Skraju". Kadencja 2023-2025
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Ryniak;
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Małgorzata Miśkowiec;
 • Sekretarz Rady Nadzorczej – Hanna Gutowska;
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Mincewicz;
 • Przewodniczący Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi – Andrzej Lewandowski.
Komisja Rewizyjna:

Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej w składzie:

 • Stanisław Mincewicz – Przewodniczący KR
 • Hanna Gutowska;
 • Małgorzata Miśkowiec;
 • Ewa Kochanowska-Sawicki;
 • Artur Miśkiewicz;
Komisja Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi:

Powołuje się Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w składzie:

 • Andrzej Lewandowski – Przewodniczący Komisji GZM
 • Przemysław Wojtczak;
 • Robert Sasor;
 • Dariusz Książek;
 • Małgorzata Karlińska;
 • Elżbieta Dąbrowska.

Osiedle nr I

 • Małgorzata Karlińska
 • Przemysław Wojtczak

Osiedle nr II

 • Elżbieta Dąbrowska
 • Ewa Kochanowska-Sawicki
 • Małgorzata Miśkowiec

Osiedle nr III

 • Stanisław Mincewicz

Osiedle nr IV

 • Hanna Gutowska
 • Andrzej Ryniak
 • Robert Sasor

Osiedle nr V

 • Dariusz Książek
 • Andrzej Lewandowski
 • Artur Miśkiewicz

 Kontakt do Rady Nadzorczej : radanadzorcza@naskraju.pl

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Rad Osiedli członków Spółdzielni.

Dyżury członków Rady Nadzorczej:

W wyznaczone poniedziałki w godzinach 16.00 - 18.00 po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Spółdzielni

 Najbliższe dyżury planowane są: 

 • 6 luty 2023 r.
 • 6 marzec 2023 r.
 • 3 kwietnia 2023 r.
 • 8 maja 2023 r.
 • 5 czerwca 2023 r.