Rada Nadzorcza (RN) Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skraju" sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. W jej skład nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.  Kadencja trwa 3 lata. Członków wybiera Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat. Ze swojej działalności składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu

Skład Rady Nadzorczej SM "Na Skraju". Kadencja 2019 - 2022
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Artur Miśkiewicz
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Beata Rzymowska 
 • Sekretarz Rady Nadzorczej – Teresa Elwira Śliwińska
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marek Skalski
 • Przewodniczący Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi – Henryk Roszkowski
Komisja Rewizyjna:
 • Marek Skalski – Przewodniczący KR
 • Hanna Gutowska
 • Ferdynand Szwed
 • Danuta Turkiewicz
 • Sławomir Rytel
 • Piotr Paradowski

Komisja Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi:
 • Henryk Roszkowski – Przewodniczący Komisji GZM
 • Anna Aniołek
 • Marcin Bożko
 • Barbara Dobosz
 • Ferdynand Szwed
 • Teresa Elwira Śliwińska
 • Lidia Wojciechowska

Osiedle nr I

 • Henryk Roszkowski
 • Lidia Wojciechowska
 • Sławomir Rytel
 • Wojciech Krawiec – rezygnacja

Osiedle nr II

 • Anna Aniołek
 • Piotr Paradowski
 • Teresa Elwira Śliwińska

Osiedle nr III

 • Anna Serafińska
 • Marek Skalski
 • Danuta Turkiewicz

Osiedle nr IV

 • Hanna Gutowska
 • Beata Rzymowska
 • Ferdynand Szwed

Osiedle nr V

 • Marcin Bożko
 • Barbara Dobosz
 • Artur Miśkiewicz

 Kontakt do Rady Nadzorczej : radanadzorcza@naskraju.pl

 

Dyżury członków Rady Nadzorczej:

W wyznaczone poniedziałki w godzinach 16.00 – 18.00 po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Spółdzielni.

Najbliższe dyżury planowane są: 5 grudnia 2022 r. i 9 stycznia 2023 r.