Dział Finansowo-KsięgowyNr  telefonuNr wewnętrznyNr pokoju
Główny Księgowy/Pełnomocnik Zarządu (22) 643-29-60  117 8
Zastępca Głównego Księgowego / Koordynator Działu Finansowo - Księgowego (22) 644-66-34 128 9
Spec. ds. księgowości (22) 840-82-43 143 9
Spec. ds. księgowości (22) 641-13-01 139 9
Spec. ds.rozliczeń mediów (22) 641-13-01 131 8a
Spec. ds. windykacji 22) 643-82-21 127 8b
Spec. ds. windykacji (22) 840-82-72 272 8b
Spec.ds.księgowości (22) 641-13-14 130 3
Spec.ds.księgowości (22) 643-99-14 114 3